Emas 2017-08-04T06:25:36+0000

rantai
RM1 – Kuala Lumpur International Airport

used like new
99.999 % like new

etdp 100654

www.arrahnu.com.my/profile/Hidayah-Hashim/

subang
3.2g, 1cm lebar

rantai kaki
5.58g, 25.6cm

rantai tgn
9.67g, 14.5cm, 1cm

rantai leher padu
17.27g, 58cm, 0.4cm

Poster: Hidayah Hashim
Date: 2017-08-04T06:25:36+0000
Permalink: post url
Produk ID: 1415729261836774
Elak Scam! gunakan payment grabgold lebih selamat dan tulis review yang baik di profile etdp seller selepas berurusan.